ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΟ – ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φειδίου 18, 10678 Αθήνα, Τηλ.: 210 3302051, fax: 210 3812195

www.iers.gr, [email protected]

Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε με το από 21/2/1995 Διάταγμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (Φ.Ε.Κ. 136/Β/1-3-1995). Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μοναδικό μη κυβερνητικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό φορέα ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας καθώς και των άλλων χώρων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι δε εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Μ.Κ.Ο. που διατηρεί η Υπηρεσία Ανάπτυξης Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ. – 4 Διεύθυνση) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του νόμου 2731/99 α/α 76.