Γενικές πληροφορίες.

Οι τακτικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

• τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο,  Δεκέμβριο και Ιανουάριο

• τη θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, διεξάγονται ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης: 10:00 πμ.

Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται τριάντα (30) ημέρες προ τις διενέργειας αυτής. Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

• Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ )

• Αποδεικτικό κατάθεσης εξετάστρων

• Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών 40 λεπτά πριν την έναρξή τους  και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες των εξετάσεων από τη σελίδα «Τα νέα του Ινστιτούτου» http://www.pushkin.gr/main/el/news/ta-nea-tou-institoutou/, οπώς και για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εξετάσεων, στις αντίστοιχες σελίδες του κάθε Επιπέδου. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την καταβολή των εξετάστρων μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

• Α1 «στοιχειώδης γνώση»

• Α2 «βασική γνώση»

• Β1 «μέτρια γνώση»

• Β2 «καλή γνώση»

• Γ1 «πολύ καλή γνώση»

• Γ2 «άριστη γνώση»

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας Επιπέδου Γ2 είναι απαραίτητη η διαδοχική απόκτηση των πιστοποιητικών Επιπέδου Β2 και Επιπέδου Γ1.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, θα διεξαχθούν για τη θερινή περίοδο, τις κάτωθι ημερομηνίες:

Επίπεδο Α1:  20 Μαΐου 2017

Επίπεδο Β1:  27 Μαΐου 2017

Επίπεδο Β2:  3 Ιουνίου 2017

Επίπεδο Γ1:  9 Ιουνίου 2017

Επίπεδο Γ2:  16 Ιουνίου 2017

Επίπεδο Α2:  1 Ιουλίου 2017