Εξετάσεις πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2020 – 2021

Επίπεδο Α1: Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Ινστιτούτου Πούσκιν ενημερώνει τους υποψηφίους της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021 ότι, οι εξετάσεις θα μεταφερθούν…