Παράδοση πιστοποιητικών εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019

Η παράδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019 θα γίνεται από 1 Απριλίου…